Grönadal Konsult Aktiebolag -
Marknadskonsulten för mellanstora företag

"En konsult är en person som arbetar som rådgivande specialist inom ett visst område, ofta inom t ex teknik och ekonomi. En konsult är en sakkunnig rådgivare."

Definitionen från Wikipedia beskriver rätt bra vad vi som marknadskonsult gör: Vi ger dig råd i alla marknadsföringsfrågor.

Vi utgår från systematiska och vetenskapliga grunder, inkluderar omgivningen och miljön i vårt tänk och tar inte bara hänsyn till marknadsföringsfrågor utan också till företagsledande mål och personalutveckling.

Vi levererar värdefulla råd men också konkreta lösningar, produkter och annat som är nödvändigt för att lyckas med god marknadsföring.