Grönadal Konsult Aktiebolag -
Marknadskonsulten för mellanstora företag

"En konsult är en person som arbetar som rådgivande specialist inom ett visst område, ofta inom t ex teknik och ekonomi. En konsult är en sakkunnig rådgivare."

Definitionen från Wikipedia beskriver rätt bra vad vi som marknadskonsult gör: Vi ger dig råd i alla marknadsföringsfrågor.

Vi utgår från systematiska och vetenskapliga grunder, inkluderar omgivningen och miljön i vårt tänk och tar inte bara hänsyn till marknadsföringsfrågor utan också till företagsledande mål och personalutveckling.

Vi levererar värdefulla råd men också konkreta lösningar, produkter och annat som är nödvändigt för att lyckas med god marknadsföring.

 

Marknadsföring är kommunikation

Kommunikation finns på alla nivåer: med kunder, med leverantörer, med anställda, med potentiella marknader för försäljning eller rekrytering. Vi stöttar kunden i alla dessa områden. Vi sätter oss in i kundens bransch för att få inblick i företaget och på så sätt nå kundernas mål.

Kunden får en värdefull och neutral rådgivning med externa impulser och vår kunskap om hur era beslut påverkar resultaten.

Varför anlita en konsult istället för en reklambyrå?

En reklambyrå är som en dagligvaruhandel. Men istället för tomatburkar, verktyg, papper och pasta erbjuder de webbsidor, flyers, och reklamblad. Kunden vill ha ett nytt reklamblad och reklambyrån levererar precis det. Men om reklambladet är det rätta sättet att marknadsföra sig på ifrågasätts inte. En klassisk reklambyrå gör ingen systematisk marknadsföringsrådgivning utan producerar den färdiga produkten.

Vi ser annorlunda på detta. Vi frågar oss och våra kunder: Är reklambladet det rätta reklamverktyget? Passar reklambladet in i det övriga företagskonceptet? För oss är de olika marknadsföringskanalerna och produkterna som olika instrument i en orkester.

Marknadsföringsorkestern: Musik bland omusikalisk dissonans

Tänk dig ett stort torg med alla möjliga musiker som spelar olika toner. Det skulle bli en kakofoni och tyvärr är det så det ser ut hos många företag idag.

Och sen finns det en melodi, som först spelar tyst, men som hörs och blir allt tydligare och skiljer sig från de andra tonerna. När man här det vill man lyssna noga och höra mer. Apple är ett sådant exempel som förstår hur man dirigerar ett marknadsföringsorkester. Framgången för det mest värdefulla varumärket är ett helhetskoncept.

Vi är reklambyrån som kanske inte är en

Vi tror att den bästa agenturen för marknadsföringsfrågor kanske inte är en reklambyrå utan en konsult som samarbetar med de bästa i sitt nätverk, samlar och koordinerar för att få en helhet. Vi vill att medarbetare ska identifiera sig med arbetsgivarens varumärke och att varumärket ska hålla i många år framåt.

Vi följer kundernas utveckling

Sedan många år tillbaka arbetar vi tillsammans med stamkunder. Vi vill gärna finnas till för våra befintliga kunder, följa deras utveckling och arbeta tillsammans med dem under en lång tid för att nå deras mål.